Velkommen

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen arbeider for å fremme forbindelsene mellom Norge og Tyskland. Å styrke samarbeid og kontakt mellom begge land er stiftelsens målsetting. I tråd med dette støtter stiftelsen norsk-tyske prosjekter, organiserer arrangementer i begge land og deler hvert år ut Willy Brandt-prisen til en person eller institusjon i hvert land som i særlig grad har gjort en innsats for de norsk-tyske forbindelser. Stiftelsen bærer navnet til forbundskansleren og fredsprisvinneren Willy Brandt som gjennom hele sitt liv arbeidet for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner.