Tidligere arrangementer


Willy Brandt-prisen 2018

Willy Brandt-prisen for 2018 gikk til Kate Hansen Bundt og Robin Allers. Prisvinnerne ble hedret for sin fremragende innsats for de norsk-tyske forbindelser. Prisutdelingen fant sted i Oslo onsdag, 14. november 2018. Det var statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet og Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung som overrakte prisene.

Se filmopptak fra prisutdelingen
Se bilder fra prisutdelingen
Pressemelding


Norsk-tysk forum under Arendalsuka 2018

Også i år arrangerte vi en paneldebatt under Arendalsuka. Debatten fant sted 15. august. Axel Berg, Ingrid Brekke, Sten Inge Jørgensen og ordstyrer Sverre Myrli samtalte om de norsk-tyske forbindelsene og om det politiske landskapet i Tyskland i dag, et år etter forbundsdagsvalget. Arrangementet ble støttet av Wintershall. En hjertelig takk til debattantene, Wintershall og det tallrike publikumet som hadde møtt frem og fylte lokalet til randen!

Videoopptak av debatten


Norsk-tysk forum i Berlin

Den 13. juni kl. 19 inviterte vi til det 2. norsk-tyske forumet i Berlin. Tema for kvelden var "Lessons Learned 1963-2018: Hva kan vi lære av Willy Brandts politiske virke i dag? Deltakere var Michael Roth (MdB), Staatsminister for Europa i det tyske utenriksdepartementet; prof. dr. Nicole Deitelhoff, leder for Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung; dr. Wolfgang Biermann, tidl. referent for Willy Brandt og Egon Bahr samt Peter Merseburger, journalist og Willy-Brandt-biograf. Ordstyrer var dr. Jutta Falkner, redaktør for "BusinessPortal Norwegen". Arrangementet fant sted i Forum Willy Brandt Berlin og var støttet av Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung og Wintershall Holding GmbH.

Artikkel om arrangementet på "BusinessPortal Norwegen"


Tyskland i dag - Konferanse i Bergen

Lørdag 14. april 2018 inviterte vi i samarbeid med DAAD til en dag på Litteraturhuset i Bergen med fokus på tysk politikk, miljøløsninger, filosofi og litteratur. Bergens varaordfører Marita Moltu holdt åpningstale før programmet startet med en debatt om aktuelle emner i tysk politikk med Axel Berg, Kate Hansen Bundt, Ingrid Brekke, Sten Inge Jørgensen og Sverre Myrli. Deretter stod Norsk-Tysk Handelskammer for en paneldebatt med tittelen "Smart City Bergen: Hvilken rolle kan Tyskland spille?". Så fulgte et foredrag om tysk humor ved den tyske medieviteren Kai Schwind. Goethe-Institut inviterte til samtale mellom Espen Ingebrigtsen og den tyske forfatteren Maxim Leo. Til slutt bød vi på ”litterær kvartett” med Carina Beddari, Frode Helmich Pedersen, Henrik Keyser Pedersen og Eirik Vassenden.

Konferansen kan ses i opptak her
Komplett program


Temakveld om Willy Brandt i Oslo

Den 10. april 2018 inviterte vi - i samarbeid med Norsk-Tysk Selskap - til to foredrag og påfølgende samtale med de to ledende Brandt-biografene Peter Merseburger fra Berlin og Einhart Lorenz fra Oslo. Olav Gran-Olsson, NRKs tidligere Tysklandskorrespondent, deltok også i samtalen. Ordstyrer var Axel Berg, daglig leder for "Verein zur Förderung der Norwegisch-Deutschen Willy Brandt-Stiftung e.V." Johann Ruben Leiss, styreleder for Norsk-Tysk Selskap ønsket velkommen. Arrangementet foregikk i sin helhet på tysk. Programmet ble avsluttet med hyggelig samvær for publikum og deltakere. Tusen takk til deltakere og publikum som fylte salen på Litteraturhuset til randen!

Mer informasjon:
Bilder fra arrangementet på facebook-siden vår
Artikkel om Peter Merseburger
Merseburgers biografi: Willy Brandt. Visionär und Realist
Om Einhart Lorenz
Lorenz`biografi: Willy Brandt i Norge


Tysklandskonferansen 2018

1. mars 2018: Sammen med de andre medlemmene av "Partnerskapsgruppe tysk" og ANSA inviterte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen til årets Tysklandskonferanse i Oslo. Konferansen hadde tittelen "Hvorfor studere i Tyskland?" og rettet seg mot elever, studenter, foreldre, politikere, rådgivere og alle andre som ønsker informasjon om fordeler ved å studere i Tyskland. 19 av Tysklands viktigste universiteter deltok på konferansen og det ble holdt innlegg av statssekretær Rebekka Borsch, NHOs visedirektør, Tysklands ambassadør til Norge, Thomas Götz, prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo og assisterende direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Patrick Stark.

Komplett program
Videoklipp: 5 grunner til å lære tysk!
Mer informasjon om årets konferanse på nettsiden til NHO


Willy Brandt-prisen 2017

Årets norsk-tyske Willy Brandt-pris gikk til den norske journalisten Ingrid Brekke og den tyske forningen ”Segelschiff Thor Heyerdahl e.V.” som begge ble hedret for sin innsats for de norsk-tyske forbindelsene. Prisene ble overrakt av kulturminister Linda Hofstad Helleland og Berlins statssekretær for borgerengasjement og internasjonale saker Sawsan Chebli på den norske ambassaden i Berlin mandag 4. desember. Mer informasjon:

Pressemelding
Bilder fra prisutdelingen på facebook-siden vår


Norsk-tysk forum i Berlin

I september var det parlamentsvalg både i Norge og i Tyskland. Norge og Tyskland er tett forbundet gjennom nært samarbeid på alle områder. Hvordan vil forholdet mellom våre to land utvikle seg videre etter høstens valg? Hva betyr valgresultatene i begge land for Europa, for de transatlantiske forbindelse og for forholdet til Russland? Hvordan vil det tysk-norske samarbeidet utvikle seg når det gjelder sikkerhetspolitikk og næringsliv? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst da vi i samarbeid med Wintershall inviterte til norsk-tysk forum i Berlin, 28. november i "Willy-Brandt-Forum" på Unter den Linden.

Link til artikkel i "BusinessPortal Norwegen"...


Online-biografi om Willy Brandt

28. september 2017 ble en helt ny online-biografi om Willy Brandt presentert i Berlin. Biografien er blitt til gjennom et samarbeid mellom Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen og "Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung". Presentasjonen fant sted i Leibniz-salen i Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Jägerstraße 22-23) i Berlin. Biografien er nå tilgjengelig på internett, i norsk, tysk og engelsk versjon:

Link til online-biografien om Willy Brandt...


Norsk-tysk forum under Arendalsuka 2017

16. august 2017 arrangerte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen en podiumsamtale under Arendalsuka. Axel Berg, Ingrid Brekke, Kate Hansen Bundt, Sten Inge Jørgensen og ordstyrer Sverre Myrli samtalte om den politiske situasjonen i Tyskland før forbundsdagsvalget og trakk paralleller til situasjonen i Norge før stortingsvalget. I begge land fant parlamentsvalgene sted i september 2017. Arrangementet ble støttet av Wintershall.

Lydopptak av samtalen
Kort beskrivelse av arrangement og deltakere
Bilder på vår facebook-side