Tidligere arrangementer


Tysklandskonferansen 2018

Sammen med de andre medlemmene av "Partnerskapsgruppe tysk" og ANSA inviterte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen til årets Tysklandskonferanse i Oslo. Konferansen hadde tittelen "Hvorfor studere i Tyskland?" og rettet seg mot elever, studenter, foreldre, politikere, rådgivere og alle andre som ønsker informasjon om fordeler ved å studere i Tyskland. 19 av Tysklands viktigste universiteter deltok på konferansen og det ble holdt innlegg av statssekretær Rebekka Borsch, NHOs visedirektør, Tysklands ambassadør til Norge, Thomas Götz, prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo og assisterende direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Patrick Stark.

Komplett program
Videoklipp: 5 grunner til å lære tysk!
Mer informasjon om årets konferanse på nettsiden til NHO


Willy Brandt-prisen 2017

Årets norsk-tyske Willy Brandt-pris gikk til den norske journalisten Ingrid Brekke og den tyske forningen ”Segelschiff Thor Heyerdahl e.V.” som begge ble hedret for sin innsats for de norsk-tyske forbindelsene. Prisene ble overrakt av kulturminister Linda Hofstad Helleland og Berlins statssekretær for borgerengasjement og internasjonale saker Sawsan Chebli på den norske ambassaden i Berlin mandag 4. desember. Mer informasjon:

Pressemelding
Bilder fra prisutdelingen finnes på facebook-siden vår


Norsk-tysk forum i Berlin

I september var det parlamentsvalg både i Norge og i Tyskland. Norge og Tyskland er tett forbundet gjennom nært samarbeid på alle områder. Hvordan vil forholdet mellom våre to land utvikle seg videre etter høstens valg? Hva betyr valgresultatene i begge land for Europa, for de transatlantiske forbindelse og for forholdet til Russland? Hvordan vil det tysk-norske samarbeidet utvikle seg når det gjelder sikkerhetspolitikk og næringsliv? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst da vi i samarbeid med Wintershall inviterte til norsk-tysk forum i Berlin, 28. november i "Willy-Brandt-Forum" på Unter den Linden.

Link til artikkel i "BusinessPortal Norwegen"...


Online-biografi om Willy Brandt

28. september 2017 ble en helt ny online-biografi om Willy Brandt presentert i Berlin. Biografien er blitt til gjennom et samarbeid mellom Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen og "Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung". Presentasjonen fant sted i Leibniz-salen i Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Jägerstraße 22-23) i Berlin. Biografien er nå tilgjengelig på internett, i norsk, tysk og engelsk versjon:

Link til online-biografien om Willy Brandt...


Norsk-tysk forum i Arendal

16. august 2017 arrangerte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen en podiumsamtale under Arendalsuka. Axel Berg, Ingrid Brekke, Kate Hansen Bundt, Sten Inge Jørgensen og ordstyrer Sverre Myrli samtalte om den politiske situasjonen i Tyskland før forbundsdagsvalget og trakk paralleller til situasjonen i Norge før stortingsvalget. I begge land fant parlamentsvalgene sted i september 2017. Arrangementet ble støttet av Wintershall.

Lydopptak av samtalen
Kort beskrivelse av arrangement og deltakere
Bilder på vår facebook-side