Tidligere arrangementer


Willy Brandt-prisen 2017

Årets norsk-tyske Willy Brandt-pris gikk til den norske journalisten Ingrid Brekke og den tyske forningen ”Segelschiff Thor Heyerdahl e.V.” som begge ble hedret for sin innsats for de norsk-tyske forbindelsene. Prisene ble overrakt av kulturminister Linda Hofstad Helleland og Berlins statssekretær for borgerengasjement og internasjonale saker Sawsan Chebli på den norske ambassaden i Berlin mandag 4. desember. Mer informasjon:

Pressemelding
Bilder fra prisutdelingen finnes på facebook-siden vår


Norsk-tysk forum i Berlin

I september var det parlamentsvalg både i Norge og i Tyskland. Norge og Tyskland er tett forbundet gjennom nært samarbeid på alle områder. Hvordan vil forholdet mellom våre to land utvikle seg videre etter høstens valg? Hva betyr valgresultatene i begge land for Europa, for de transatlantiske forbindelse og for forholdet til Russland? Hvordan vil det tysk-norske samarbeidet utvikle seg når det gjelder sikkerhetspolitikk og næringsliv? Dette var noen av spørsmålene som ble belyst da vi i samarbeid med Wintershall inviterte til norsk-tysk forum i Berlin, 28. november i "Willy-Brandt-Forum" på Unter den Linden.

Link til artikkel i "BusinessPortal Norwegen"...


Online-biografi om Willy Brandt

28. september 2017 ble en helt ny online-biografi om Willy Brandt presentert i Berlin. Biografien er blitt til gjennom et samarbeid mellom Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen og "Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung". Presentasjonen fant sted i Leibniz-salen i Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Jägerstraße 22-23) i Berlin. Biografien er nå tilgjengelig på internett, i norsk, tysk og engelsk versjon:

Link til online-biografien om Willy Brandt...


Norsk-tysk forum i Arendal

16. august 2017 arrangerte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen en podiumsamtale under Arendalsuka. Axel Berg, Ingrid Brekke, Kate Hansen Bundt, Sten Inge Jørgensen og ordstyrer Sverre Myrli samtalte om den politiske situasjonen i Tyskland før forbundsdagsvalget og trakk paralleller til situasjonen i Norge før stortingsvalget. I begge land finner parlamentsvalgene sted i september. Arrangementet ble støttet av Wintershall.

Lydopptak av samtalen
Kort beskrivelse av arrangement og deltakere
Bilder på vår facebook-side