Tidligere arrangementer

Norsk-tysk forum i Arendal: Norsk-tysk før-valg-dialog

Onsdag 16. august 2017 arrangerte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen en podiumsamtale under Arendalsuka. Axel Berg, Ingrid Brekke, Kate Hansen Bundt, Sten Inge Jørgensen og ordstyrer Sverre Myrli samtalte om den politiske situasjonen i Tyskland før forbundsdagsvalget og trakk paralleller til situasjonen i Norge før stortingsvalget. I begge land finner parlamentsvalgene sted i september. Arrangementet ble støttet av Wintershall.

Lydopptak av samtalen
Kort beskrivelse av arrangement og deltakere
Bilder på vår facebook-side