Tidligere arrangementer

Norsk-tysk forum i Arendal: Norsk-tysk før-valg-dialog

Onsdag 16. august 2017 arrangerte Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen en podiumsamtale under Arendalsuka. Axel Berg, Ingrid Brekke, Kate Hansen Bundt, Sten Inge Jørgensen og ordstyrer Sverre Myrli samtalte om den politiske situasjonen i Tyskland før forbundsdagsvalget og trakk paralleller til situasjonen i Norge før stortingsvalget. I begge land finner parlamentsvalgene sted i september. Arrangementet ble støttet av Wintershall. Lydopptak av samtalen vil snart bli lagt ut her.

norsk-tysk-dialog
Les mer på vår facebook-side


Tyske arrangementer i Norge

I samarbeid med de tyske institutsjonene i Norge, har Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen laget den tospråklige nettsiden "Deutschland.no", hvor hver enkelt institutsjonen presenterer seg, beskriver sine arbeidsområder og hvordan du kan ta kontakt.

På Deutschland.no finner du også en felles kalender som både gir deg oversikt over institusjonenes egne arrangementer og over tysk-relaterte kulturarrangementer i Norge. Ta gjerne kontakt med oss dersom du vet om noen arrangementer som bør komme med i denne kalenderen - vi vil gjene ha med arrangementer fra hele Norge - teaterstykker, konserter, filmfremvisniger, litteraturtilstelninger.

Det eneste kritieriet er at arrangementet på et eller annet vis er relatert til Tyskland eller tysk språk. Gå til kalenderen...