Retningslinjer for utdeling av Willy Brandt-prisen

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen deler hvert år ut Willy-Brandt-prisen til en norsk og en tysk person eller institusjon som har utført et særlig fortjenestefullt arbeid for de norsk-tyske forbindelsene.

Prisen består av en statuett utformet av kunstneren Nils Aas samt et diplom, og deles ut annet hvert år i Tyskland og Norge.

Alle norske og tyske statsborgere og institusjoner som har gjort en spesiell innsats for de norsk-tyske forbindelsene kan foreslås som kandidater til Willy-Brandt-prisen.

Medlemmer av den tyske regjeringen, den norske regjeringen, institusjoner med norsk-tysk virke, tidligere vinnere av Willy-Brandt-prisen og medlemmer av stiftelsens styre kan foreslå kandidater. Forslagene må begrunnes.

Forslag til kandidater må sendes inn før årets første styremøte.

Vinnerne av Willy Brandt-prisen utnevnes av stiftelsens styre.

Styret underretter vinnerne. Dersom de ønsker å ta imot prisen blir vinnernes navn offentliggjort av stiftelsen.