Mer informasjon

Munch Museet i Oslo
Institutt for restaurerings- og konserveringsvitenskap ved den tekniske høgskolen i Køln
Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck


Konserveringsvitenskap som studium

Helt siden konservering ble etablert som akademisk fag har det fått stadig større vitenskapelig og kunsthistorisk betydning, ikke minst gjennom de mange fremskritt som har vært gjort med henblikk på tekniske undersøkelsesmetoder. Kunstteknologi - undersøkelse og analyse av materialer og måten kunstnerne har anvendt dem på - hører til blant de sentrale oppgavene når et kunstverk skal restaureres. Kunnskapen om materialvalget og om kunstnerens vaner under maleprosessen er en helt grunnleggende forutsetning, ikke bare for å kunne identifisere forfalskninger, men også for å forstå og forebygge skadefenomener - samt for å stadfeste kunnskap og vinne ny kunnskap - for kunsthistorien. Konserveringsvitenskap med hovedvekt på konservering av malerier kan man studere ved fem høyskoler og akademier i Tyskland. I Norge tilbys faget ved Universitetet i Oslo.