Prosjektstøtte

Gjennom årenes løp har stiftelsen tildelt midler til rundt 300 prosjekter og utvekslingstiltak innenfor forskning, næringsliv, kultur, idrett, utdanning, kunst og litteratur. På denne siden - som er under stadig utarbeidelse - presenterer vi et utvalg av prosjektene vi har støttet.